• Adres: ul. Świdnicka 18/20, 50-066 Wrocław V piętro tel/fax (071) 77-47-920 i 77-47-930, 0503658753, 694221369
  • email: spacja@k.pl

Biuro Rachunkowe SPACJA powstało w 1994 roku i działa na podstawie wpisu do Ewidencji o Działalności Gospodarczej.

Wpisu dokonano 18-03-1994 pod numerem 75794 we Wrocławiu.

Właścicielem firmy jest doradca podatkowy zarejestrowany na Liście Doradców Podatkowych (nr 5903), który posiada długoletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych.

Biuro Rachunkowe Spacja zajmuje się obsługą finansowo-księgową, doradztwem podatkowym oraz sprawuje nadzór księgowy u klientów samodzielnie prowadzących księgi handlowe.

Zatrudnieni pracownicy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe i wieloletnie doświadczenie, mają również uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz cały czas kształcą się ze zmian legislacyjnych.

Działalność biura rachunkowego objęta jest podwójnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej tj. z tytułu prowadzenia ksiąg oraz z tytułu doradztwa podatkowego.

Zawieramy partnerską umowę, zapewniamy dyskrecję , reprezentujemy Państwa przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Oferujemy fachowość i solidność.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem

 

rzetelna firma